Контакт-центр (0412) 558-004
 
Контакт-центр (0412) 558-004

Збори акціонерів

23.02.2017 / 09:45

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2017 року

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЖИТОМИРГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 10002, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 26 березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Житомир, площа Перемоги,10 (приміщення конференц-залу бізнес-центра «ІмперіалЪ»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 10.20, закінчення реєстрації – о 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 21 березня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
 10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
 12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: https://zt.dsoua.com/ .

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 10020, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35 ( кім. 504), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є фахівець з корпоративних відносин Ясінська Олександра Володимирівна.

Довідки за телефоном (0412) 34-44-72.

Джерело: